Dokonujesz opłaty? Sprawdź nowe stawki

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 15 lutego 2018 r. w Monitorze Polskim pod poz. 193 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych.

W tabeli nr 1 znalazły się: wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty.

W tabeli nr 2 umieszczono wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus