Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ukazał się najnowszy numer Dziennika Urzędowego ULC Nr 4 2009.

Znajdziecie w nim Państwo Komunikat w sprawie wykazu podmiotów, którym przyznano 2008 r. dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie. Dziennik zawiera również szereg Komunikatów Prezesa ULC w sprawie zdarzeń lotniczych.

Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Elektroniczna wersja Dziennika dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej ULC.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus