System COSPAS-SARSAT

ulc_logo

Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilengo, z dniem 1 lutego 2009 r. satelity systemu COSPAS-SARSAT przestaną odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwości 121,5 MHz i 243 MHz.

System COSPAS-SARSAT został zainicjowany w 1982 roku przez USA, Rosję, Kanadę i Francję, jako system satelitarny mający służyć namierzaniu i lokalizowaniu sygnałów niebezpieczeństwa i przekazywania danych o miejscu zdarzenia do służb SAR w celu szybkiego i skutecznego udzielenia pomocy załogom i pasażerom okrętów i statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie.

W 2007 roku, dzięki odebranym, przez satelity Systemu, sygnałom niebezpieczeństwa i przekazaniu informacji do służb poszukiwawczo-ratowniczych, uratowano co najmniej 2.386 osób. Od 1982 roku, dzięki informacją uzyskanym i przekazanym przez system, uratowano 24.798 osób.
Zgodnie z uchwałą podjęta podczas 41 Sesji Otwartego Posiedzenia Rady Programu Cospas-Sarsat:

Wymiana nadajnika i jego rejestracja pozwoli na: zwiększenia efektywności działania służb poszukiwawczo-ratowniczych, jednoznaczną identyfikację nadajnika emitującego sygnał niebezpieczeństwa, statku powietrznego i jego użytkownika/właścicieli oraz szybką identyfikację i eliminację sygnałów fałszywych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus