Spotkanie konsultacyjne w sprawie opłat nawigacyjnych w FIR Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowałą, że jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, wypełniając przepisy: Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, organizuje w dniu 13 października 2009 roku spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania będzie wymiana informacji na temat podstaw kosztowych stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych), w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw International Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie (vis a vis Terminala 1 w Porcie Lotniczym Warszawa).

Przedstawiciele użytkowników przestrzeni powietrznej zainteresowanych udziałem w ww. spotkaniu powinni zgłaszać swoje uczestnictwo w spotkaniu do dnia 6 października br. (szczegółowe dane kontaktowe na stronie internetowej PAŻP)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus