Przejdź do treści
Granice administracyjne. Ilustracja
Źródło artykułu

Pierwsze doniesienie do prokuratury za niemożliwy do spełnienia przepis. Polecemy lekturę odpowiedzi M. Horały.

13 lutego 2020 r., Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland złożyło u Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka, Wniosek o nowelizację treści §3.1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń  lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

O co właściwie chodziło?

Otóż, w treści Rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dz.U. z 2019 r. poz. 617 w §3 ust. 1 zawarty jest termin „granice administracyjne miast”, który brzmi w ten sposób:

„2) zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast:”.

Warto na niego zwrócić uwagę bowiem przepis ten jest skrajnie nieżyciowy i w aktualnym brzmieniu niemożliwy do respektowania.

AOPA Poland już dawno zwracała uwagę na to rozporządzenie, jako, że piloci wykonujący loty nad terytorium naszego kraju, nie są w stanie przestrzegać tej zasady i to wcale nie ze złej woli.

Każdy kto lata jakimkolwiek rodzajem statku powietrznego doskonale zdaje sobie sprawę, że z powietrza nie jest możliwe określenie granic administracyjnych danej miejscowości, a także liczby jej ludności.

Tym samym, w każdym momencie w niezawiniony sposób taki pilot może złamać zapis rozporządzenia i chcąc nie chcąc, narazić się na sankcje prawne. Do tej pory nie zdarzył się przypadek, aby ktokolwiek miał z tego tytułu problemy.

Jednak Urząd Lotnictwa Cywilnego zaczął tę kwestię interpretować w sobie tylko znany sposób i egzekwować przepis (przynajmniej w tym jednym przypadku), czego przykładem jest poniższy film, do zapoznania z którym zachęcamy:

O tym jak Prezes ULC robi z pilotów przestępców


Zachęcamy również do zapoznania się z treścią odpowiedzi Sekretarza Stanu, Marcina Horały, na wniosek KTL AOPA Poland, które postulowało o nowelizację treści §3.1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń  lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. 

KTL AOPA zwróciła się także do Pana Ministra, z pilną prośbą o zmianę wyrażenia „granic administracyjnych miast” na rozpoznawalny, znany i bezpiecznie stosowany w lotnictwie przez dziesięciolecia termin „obszaru gęstej zabudowy” albo „zwartej zabudowy” lub inny odpowiedni zapis zgody z aktami obowiązującymi, właściwie opisujący intencję pozostania poza gęstą zabudową, terenem silnie zurbanizowanym.
Pełna treść dokumentu przesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury

 
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony