Przejdź do treści
Granice administracyjne. Ilustracja
Źródło artykułu

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na wniosek KTL AOPA w sprawie ograniczeń lotów

13 lutego 2020 r., Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland złożyło u Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka, Wniosek o nowelizację treści §3.1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń  lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. 26 lutego Minister Infrastruktury przesłał do KTL AOPA Poland odpowiedź, którą niniejszym publikujemy.

Dokument podpisany został elektronicznie przez Marcina Horałę, Sekretarza Stanu i przesłany do wiadomości Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wcześniej KTL AOPA zwróciła się do Pana Ministra, z pilną prośbą o zmianę wyrażenia „granic administracyjnych miast” na rozpoznawalny, znany i bezpiecznie stosowany w lotnictwie przez dziesięciolecia termin „obszaru gęstej zabudowy” albo „zwartej zabudowy” lub inny odpowiedni zapis zgody z aktami obowiązującymi, właściwie opisujący intencję pozostania poza gęstą zabudową, terenem silnie zurbanizowanym.
 
Pełna treść dokumentu przesłanego przez Ministerstwo Infrastruktury

 
Czytaj również:
 
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony