Posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie dbyło się 41 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

W posiedzeniu Komitetu, powołanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074), uczestniczyli przedstawiciele ministrów właściwych do spraw transportu i spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa ULC, Dowódcy Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz środowisk lotniczych – wg potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu.

Podczas posiedzenia Koordynator Krajowy ds. Lotnisk Spółki PL.2012 i przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury przekazali aktualne informacje o planach dotyczących wykorzystania lotnisk podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012.

Omówiono również informację o wykorzystaniu polskiej przestrzeni powietrznej w roku 2008 przez jej użytkowników. Wnioskowano o dalsze dyscyplinowanie użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystywania stref czasowo wydzielanych, głównie poprzez organizowanie regionalnych spotkań szkoleniowych.

Podczas spotkania poinformowano o postępie prac Zespołu do rozpatrzenia możliwości podniesienia wysokości na trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice oraz rozpatrzono wniosek KTL AOPA Poland o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wprowadzenia przez PAŻP formalnych ograniczeń lotów szkolnych w przestrzeni powietrznej TMA, poprzez umieszczenie w AIP Poland zapisu o obowiązku składania pisemnej prośby o planowane wykonywanie ww. lotów.

Komitet wnioskuje o zmianę tego zapisu, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

POGONIĆ SZCZURA TYM DARMOZJADOM Z ULC I PAŻP.

Brawo AOPA - jest to kolejny sukces po awanturze o druki 154. Życzę wam (i nam pilotom) kolejnych sukcesów :)