Przejdź do treści
Centralny Port Komunikacyjny - wstępna koncepcja Chapman Taylor (fot. Chapman Taylor)
Źródło artykułu

Port Solidarność: spółka CPK rozpoczęła przetarg na kolejnego kluczowego projektanta

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poszukuje Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (Airport Systems Integration Designer, czyli ASID). Działania wykonane przez ASID w przyszłości będą kluczowe dla optymalnego funkcjonowania Portu​​ Solidarność i osiągnięcia przez niego pozycji czołowego Lotniska hubowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ogłoszone właśnie postępowanie zakłada powierzenie Projektantowi Integracji Systemów Lotniskowych realizacji prac w celu zapewnienia należytego wdrożenia i integracji systemów ICT (ang. Information and Communication Technologies) oraz specjalistycznych systemów lotniskowych SAS (ang. Special Airport Systems) dla Lotniska CPK.

Do zadań Projektanta ASID będzie należało między innymi zebranie wymagań technicznych dla wszystkich systemów ICT/SAS Portu Lotniczego CPK oraz zaprojektowanie ich integracji. Przy opracowaniu Master Planu Systemów i zaprojektowaniu integracji systemów, ważne jest, aby uwzględnić założenia operacyjne, wymagania cyberbezpieczeństwa czy analizę innowacyjnych rozwiązań technologicznych, obejmujących np. rozwiązania biometryczne lub zarządzanie i analizę danych. Jak widać zakres prac będzie bardzo szeroki i obciążony dużą odpowiedzialnością – mówi Karolina Pracz, Lider Projektu Integracji Systemów Lotniskowych w Spółce CPK.

Prawidłowo wykonane zadanie przez Projektanta ASID stanie się podstawą do realizacji dalszych działań projektowych oraz wykonawczych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego prace mają nie tylko umożliwić zaprojektowanie, dostarczenie oraz wykonanie systemów ICT/SAS przez inne firmy, ale także stać się częściowo podstawą prac dla Master Architekta (MA), Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE), a także Projektanta Obiektów Wspierających (SIE).

Usługi ASID są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości działania lotniska, obsługi pasażerów oraz samolotów, zarządzania energią po sprawne systemy bezpieczeństwa. Wszystkie te funkcje są ze sobą ściśle połączone i wymagają zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na przyszłym Lotnisku Solidarność. W ramach Programu CPK wymagani są wysokie i zorientowane na nowoczesne technologie, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i satysfakcję pasażerów. Wymiana informacji między systemami w czasie rzeczywistym jest kluczowa do osiągnięcia tych celów i to właśnie ona generuje potrzebę zaangażowania Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych.

ASID zostanie wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Szczegóły można znaleźć na platformie SmartPZP. Termin składania ofert mija 14.07.2022 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony