Przejdź do treści

Poprzyj inicjatywę wstrzymania budowy drogi przez teren lotniska Rakowice Czyżyny

Komitet Ratunkowy Błoń Czyżyńskich 2023 uruchomił inicjatywę w celu wstrzymania realizacji obecnego wariantu projektu dojazdu do Małopolskiego Centrum Nauki, który prowadził przez teren lotniska Czyżyny w Krakowie.

Jak informuje, inicjatywa ma na celu wstrzymanie budowy i zmianę projektu drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki realizowanej wspólnie przez UMK i Małopolski Sejmik Wojewódzki. Projekt drogi i jego realizacja są nie do przyjęcia z powodów finansowych, ekologicznych i społecznych.

Inwestycja realizowana jest według najgorszego i najdroższego projektu z najgorszym możliwym wpływem na środowisko i mieszkańców okolicznych osiedli oraz unikalny teren zabytkowego lotniska Rakowice-Czyżyny.

Droga do Centrum Nauki nie powinna powstać w planowanym kształcie. Należy wstrzymać prace, zmienić plany i projekty. Zaspokoi to potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, w tym również zwykłych mieszkańców Krakowa.

Inicjatywę można podpisać tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony