Polsko-francuskie spotkanie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

17 lutego 2010 r. odbyło się polsko – francuskie spotkanie poświęcone planom rozwoju polskich lotnisk.

Spotkanie zorganizowały UBI France, natomiast patronat nad nim objął m.in. Związek Regionalnych Portów Lotniczych. W imieniu PAŻP z prezentacją wystąpił pan Paweł Pęczek. Spotkanie miało na celu zapoznanie szefów polskich lotnisk z przykładami projektów zrealizowanych przez francuskie firmy.

Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące: zarządzania portami lotniczymi,
usług naziemnych, bezpieczeństwa ruchu samolotów na terenie lotniska, obsługi pasażerów w terminalu oraz technologii IT w służbie bezpieczeństwa. Odbyły się także warsztaty tematyczne poświęcone rozwojowi Polskich Portów Lotniczych.


Na stronie agencji dostepna jest Prezentacja PAŻP wyświetlana podczas spotkania.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus