Polskie lotnictwo wyhamowało

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polskie porty lotnicze kontynuują ujemną dynamikę wzrostów z IV kwartału ubiegłego roku. W styczniu br. obsłużono 1 mln 205 tys. pasażerów o 170 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego nie przewiduje znaczącej poprawy wyników w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Pierwszych pozytywnych tendencji można się spodziewać dopiero w IV kwartale bieżącego roku.

W styczniu najsłabiej radziło sobie - do tej pory najbardziej stabilne - lotnisko warszawskie z dynamiką ujemną na poziomie 18% (podczas gdy cały rynek przewozów pasażerskich spadł o około 12%).

Najlepiej z kolei wypadły lotniska najmniejsze tj. Łódź (+28%), Bydgoszcz (+25%) oraz Szczecin (+24%). Ogólnie porty regionalne zwiększyły swój udział w rynku do 56%.

Spośród portów regionalnych wiodącymi pod względem liczby obsłużonych pasażerów są lotniska w Krakowie (165 tys.), Katowicach (140 tys.) oraz Gdańsku (126 tys.)

Należy podkreślić, że rynek polski nie wyróżnia się na tle rynku europejskiego, na którym to globalnie w styczniu również zanotowano wyraźne spadki.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus