Pokazy lotnicze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z rozpoczęciem okresu intensywnej aktywności lotnictwa ogólnego i związanych z nią licznych publicznych pokazów lotniczych, ULC przypomina o konieczności uzyskania zatwierdzenia programu pokazu przez Prezesa ULC.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności (Dz.U. Nr 230, poz. 2304 z 2003 r.) nakłada w §3 ust 5 obowiązek dostarczenia do ULC programu pokazu, a w §3 ust. 6 obowiązek uzyskania zatwierdzenia tego programu przez Prezesa Urzędu.

Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji i prowadzenia publicznych pokazów lotniczych zawarte są w Wytycznych Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lutego 2005 r. opublikowanych w Dzienniku Urzędowym ULC Nr 2 z dnia 30 marca 2005 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus