Podsumowanie warsztatów "System Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych"

Warsztaty "System Zgłaszania Zdarzeń Lotniczych" (fot. ULC)

W dniach 6 i 7 lutego 2020 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odbyły się warsztaty z systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz IV spotkanie Grupy Roboczej SMS ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w polskich organizacjach i podmiotach lotniczych.

Pierwszego dnia warsztatów zostało podpisane Porozumienie w ramach przystąpienia do „Forum Wymiany Danych SMS” pomiędzy podmiotami lotniczymi pod egidą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Główną ideą Porozumienia jest wymiana istotnych informacji dotyczących badania zdarzeń lotniczych, zidentyfikowanych zagrożeń i działań następczych w celu przeprowadzenia pełnego badania zdarzenia lotniczego, które wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami biorącymi udział w zdarzeniu.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekazywania danych o zdarzeniach z zachowaniem zasad Kultury Sprawiedliwego Traktowania – Just Culture. Przekazywane informacje wykorzystywane będą wyłącznie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa. Drugą część warsztatów poświęcono zgłaszaniu zdarzeń lotniczych, naruszeniom zasad Just Culture oraz istotnym zagadnieniom dotyczącym prawidłowego użytkowania i przesyłania informacji za pośrednictwem Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ).

Drugiego dnia miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej SMS, podczas którego omówiono „Wskaźniki Poziomu Bezpieczeństwa u operatów lotniczych – SPIs”. Przedstawiciele Enter AIR, Jest Story oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali własne narzędzia i systemy (głównie zinformatyzowane) do monitorowania poziomu bezpieczeństwa.

Urząd Lotnictwa Cywilnego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu, które planowane jest w dniach 3 – 4 czerwca 2020 roku oraz zachęcamy przedstawicieli podmiotów i organizacji lotniczych, organizacji produkujących i projektujących do zaprezentowania własnych doświadczeń i rozwiązań w zakresie implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Tematem przewodnim następnego spotkania będzie kontynuacja tematu „Wskaźników Bezpieczeństwa – SPI”. Zgłoszenia można już teraz przesyłać na adres e-mail: lbb@ulc.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce: „Forum wymiany danych SMS”.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus