Podpisanie Deklaracji Just Culture przez DGM Poland Sp. z o.o.

Podpisanie Deklaracji Just Culture przez DGM Poland Sp. z o.o. (fot. ULC)

13 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przedstawiciele firmy DGM Poland Sp. z o.o. podpisali Deklarację w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

DGM Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w zarządzaniu towarami niebezpiecznymi. W spotkaniu wziął udział Prezes ULC Piotr Samson, Roman Ożóg – Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym oraz ze strony sygnatariuszy, Dariusz Gołębiewski – Prezes Zarządu DGM Poland, Paweł Tkaczyk – Wiceprezes Zarządu DGM Poland i Pani Karolina Grabka – Członek Zarządu DGM Poland.

Z wielką satysfakcją odnotowujemy, że kolejny podmiot zobowiązuje się do wdrażania kultury sprawiedliwego traktowania w organizacji – powiedział Piotr Samson, Prezes ULC. Wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat jest potwierdzeniem podpisania dokumentu oraz dokonanego zobowiązania.

Bezpieczeństwo ma największe znaczenie dla całego społeczeństwa jak również szeroko rozumianej branży lotniczej. Jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju transportu powietrznego.

Każdy – prowadzący działalność lotniczą powinien dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, a każdy pracownik ma kluczowe znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Raportowanie zdarzeń, które mają lub mogą mieć potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo, jest kluczowe jako możliwość identyfikacji zagrożeń.

Just Culture – kultura sprawiedliwego traktowania – to warunek niezbędny dla skutecznie działającego systemu zgłaszania zdarzeń. To również wysoki poziom zaufania pomiędzy pracownikami a kierownictwem, poczucie wspierania wspólnych wartości i propagowania dobrych praktyk.

Dlatego tak ważne jest stosowanie powyższych zasad przez wszystkich uczestników rynku lotniczego – instytucje administracji publicznej (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Urząd Transportu Kolejowego, Prezesa ULC), instytucje naukowe (Instytut Lotnictwa) jak również podmioty świadczące usługi lotnicze (przewoźnicy, porty lotnicze, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podmioty obsługi naziemnej i technicznej, aerokluby, ośrodki szkoleniowe).

Więcej informacji na temat Deklaracji można znaleźć na stronie www.ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus