Aktualizacja: Doc 9432: Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej

9432

31 marca 2017r. zostały opublikowane wytyczne prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9432 – "Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej".

§ 1. Zaleca się stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9432 – „Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej” (wydanie czwarte), stanowiących załącznik do wytycznych.

§ 2. Tracą moc wytyczne nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9432 – „Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej” (Dz. Urz. ULC poz. 216).

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Dokument dostępny jest tutaj, w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus