Podoficer Roku Sił Powietrznych

Chor. Maciej Zaborowski

Komisja pod przewodnictwem pomocnika dowódcy Sił Powietrznych do spraw podoficerów starszego chorążego sztabowego Krzysztof Gadowskiego po dokładnym zapoznaniu się z każdym wnioskiem, większością głosów wybrała chor. Macieja Zaborowskiego z 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie na „Podoficera Roku” Sił Powietrznych. Wybór odbył się 12 grudnia w Dowództwie SP.

Chor. Maciej Zaborowski służbę wojskową rozpoczął w roku 1993 jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy. Szkołę ukończył w 1995 roku jako technik łączności KF. W latach 1995–2002 służył w 2. Ośrodku Dowodzenia Lotniczego w Pile jako dowódca drużyny obsługi radiostacji R-140, a następnie dowódca plutonu radiowego. Później dowodził drużyną obsługi radiostacji R-140 w 56. Kujawskim Pułk Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, gdzie za wzorowe pełnienie obowiązków został wyznaczony na dowódcę plutonu radiowego. Od 2004 roku służy w 16. Jarocińskim Batalionie Remontu Lotnisk jako starszy podoficer sztabowy oraz nieetatowy kustosz sali tradycji i rzecznik dyscyplinarny. Ponadto d 1 stycznia 2013 roku do 25 września 2013 roku pełnił obowiązki szefa sekcji wychowawczej batalionu.   Chorąży Zaborowski osiąga bardzo dobre wyniki ze szkolenia gólnowojskowego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu Jarocina. Pozasłużbowo jest instruktorem zajęć wojskowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Jarocinie  dla klas o profilu wojskowym (od 2007 roku). Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia lekcji w szkole przekazuje na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z ratownictwa medycznego oraz na nagrody dla uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym. W 2013 roku ufundował dla 10  dzieci z Cielczy karnety na basen w okresie wakacji. Podoficer Roku 2012 jest wolontariuszem Pokojowego Patrolu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (od 2009 roku), strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy (od 2010 roku), a od 2012 roku członkiem Zarządu OSP Cielcza, wyróżnionym odznaką „Wzorowy Strażak” za zaangażowanie podczas prowadzenia szkoleń i przygotowania młodzieży do zawodów sportowo – pożarniczych; ambasadorem - wolontariuszem Fundacji „,Ogród Marzeń” (od 2013 roku); instruktorem - chorążym Związku Strzeleckiego „Strzelec” (od 2013 roku prowadzi nieodpłatnie zajęcia dla młodzieży z taktyki, musztry oraz pierwszej pomocy). Współpracuje z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” podczas Festiwalu dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Zaczarowana Piosenka” w Krakowie. Był członkiem wielu ekip medycznych zabezpieczających imprezy masowe, w tym maratony, biegi, rajdy, Przystanek Woodstock i AIR SHOW-2013.

st. chor. sztab. Krzysztof Gadowski 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus