PAŻP z większą swobodą. Rząd chce dać Agencji prawo powoływania spółek

Wieża lotniska, fot. PAŻP

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nowe zapisy umożliwią PAŻP nabywanie udziałów lub akcji w spółkach czy powoływanie spółek zależnych przy udziale innych podmiotów np. spółki celowej ds. CPK.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, planowany jest do przyjęcia w II kwartale 2020 roku. Odpowiedzialne za to będzie Ministerstwo Infrastruktury.

Jak można przeczytać w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM, „zmiana przepisów prawa (…) umożliwi Agencji powoływanie spółek zależnych przy udziale innych podmiotów np. spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj całość artykułu na stronie www.rynek-lotniczy.pl


Czytaj również:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus