PAŻP sprzedaje Papugę

L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB (i ich otwarcia). W dniu 20.06.2016r. o godz. 10:30, w budynku PAŻP przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż tego statku powietrznego.

Samolot będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Hangarze „A” w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49, w dniach od 20.05.2016r. do 17.06.2016r. w godzinach od 8:00 do 15:00, po zgłoszeniu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/ w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych".


Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus