Otwarci na naukę: Thales i WAT zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej

Thales i WAT zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej

12 stycznia 2015 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Thales oraz Wojskową Akademią Techniczną. Umowa przewiduje prowadzenie wspólnej działalności naukowo-badawczej, a jej zakres obejmie projekty dotyczące tematyki m.in. kosmicznej i satelitarnej. Współpraca z WAT wzmocni innowacyjny kierunek rozwoju firmy Thales oraz wesprze budowę polskiego potencjału technologicznego.

Porozumienie umożliwi zarówno współpracę edukacyjną, polegającą na doskonaleniu kadr i szkoleniu lokalnych talentów, jak i kooperację naukowo-badawczą. Wspólne projekty przewidują szeroki zakres działań: od konsultacji naukowych, przez wymianę doświadczeń, po organizację wspólnych szkoleń, konferencji czy spotkań naukowych w kraju i za granicą.

„Stawiamy na długofalową, obopólnie korzystną współpracę z ośrodkami akademickimi na całym świecie. Możliwość kooperacji z WAT jest dla nas zarazem wyróżnieniem, jak i naturalną kontynuacją polityki firmy, polegającej na wdrażaniu innowacyjnych projektów technologicznych razem z najlepszymi na świecie laboratoriami badawczymi i uczelniami” – podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.

Współpraca ze środowiskiem akademickim jest priorytetem dla firmy Thales, która corocznie inwestuje 20% przychodów w programy badawczo-rozwojowe, współdziałając z ośrodkami naukowymi z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i Azji.

„Cieszę się ogromnie, że deklaracje najwyższych przedstawicieli naszych państw złożone podczas ubiegłorocznego MSPO w Kielcach znajdują swoje zwieńczenie podczas dzisiejszej uroczystości. Podpisane porozumienie o współpracy z Thales Polska, będącej częścią koncernu o światowej renomie i zasięgu to dla WAT strategiczne osiągnięcie. Daje możliwość współpracy i dostępu do osiągnięć na światowym poziomie w obszarach zbieżnych z profilem naukowo – badawczym naszej uczelni oraz naszymi aspiracjami związanymi z rozwojem szeroko pojętych technologii  bezpieczeństwa, obronności oraz kosmicznych” – powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż.  Zygmunt Mierczyk.

Porozumienie jest także kolejnym krokiem firmy Thales w rozszerzeniu obecności na polskim rynku  oraz zaangażowaniu się w rozwój sektora kosmicznego w kraju.

„Współpraca z WAT dotyczyć będzie również projektów z sektora technologii kosmicznych oraz satelitarnych. Jesteśmy gotowi wesprzeć Polskę w tworzeniu własnych komponentów
i rozwiązań w tej dziedzinie” – dodał  Paweł Piotrowski.

Informacje dodatkowe:

Informacje o THALES
Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2013 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 14,2 miliarda euro, zatrudniając 65 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 25 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa. Thales ma wyjątkowe międzynarodowe doświadczenie. Prowadzi działalność na całym świecie współpracujac z klientami i lokalnymi partnerami.

Informacje o WAT
Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) to uczelnia z ponad 60-letnią tradycją. Posiada unikalny wśród polskich uczelni podwójny wojskowo - cywilny charakter, który połączył wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej. Misją Akademii jest przygotowanie najwyższej klasy specjalistów gotowych służyć państwu polskiemu swą wiedzą inżynierską w obszarach wojskowych i cywilnych. Absolwenci WAT stanowią dominującą część korpusu oficerskiego służb technicznych Wojska Polskiego, zasilają administrację państwa oraz współtworzą firmy i instytucje. Uczelnia współpracuje z ponad 400 czołowymi zakładami przemysłu obronnego oraz z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział naukowców z WAT w 75 międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych.

Źródło: THALES
comments powered by Disqus