Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych.

Dyrektywa wprowadza jednolite zasady ustalania opłat lotniskowych przez zarządzających portami lotniczymi, w których roczny ruch przekroczył 5 milionów pasażerów lub w przypadku braku tak dużego portu lotniczego w którymś z państw członkowskich - największym istniejącym portem lotniczym.

Dyrektywa harmonizuje podstawowe zasady dotyczące ustalania opłat lotniskowych w ramach UE, opierając je w głównej mierze na zaleceniach obowiązujących w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Ma ona zapewnić lepszą ochronę użytkowników infrastruktury lotniskowej poprzez wprowadzenie dla zarządzających portami lotniczymi obowiązkowego, przejrzystego procesu konsultacji projektu opłat lotniskowych z użytkownikami lotniska oraz zapewnienie niedyskryminacji i równych praw wobec przewoźników lotniczych. Jednocześnie przy ustalaniu opłat lotniskowych dyrektywa daje pierwszeństwo mechanizmom rynkowym, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzoru ze strony niezależnego organu nadzorującego, którego zadaniem będzie rozstrzyganie sporów między stronami.

Dyrektywa weszła w życie z dniem 15 marca 2009 r. Państwa członkowskie UE mają 24 miesiące - licząc od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - na wdrożenie postanowień dyrektywy do prawa krajowego.

Aby zapoznać się z treścią dyrektywy kliknij tutaj.

Urząd Lotnictwa cywilnego poinformował jednocześnie, że w ramach procesu implementacji wspomnianej dyrektywy Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadzi proces konsultacji zmian systemu dotyczącego zasad ustalania i pobierania opłat lotniskowych oraz sprawowania nadzoru nad tymi opłatami. W ramach tego procesu konsultacji w najbliższych dniach na stronach internetowych Urzędu opublikowany zostanie kwestionariusz, którego celem będzie poznanie opinii uczestników rynku lotniczego co do pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus