Przejdź do treści
Źródło artykułu

Ogłoszenie Prezesa ULC w sprawie dyrektywy dot. duraluminiowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 19, opublikowane zostało Ogłoszenie Nr 7/2023 Prezesa ULC z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie dyrektywy zdatności nr SP-0001-2022-A R1 z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniającej i zastępującej dyrektywę zdatności nr SP-0001-2022-A z dnia 28 marca 2022 r. dotyczącą duraluminiowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach.

W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego wiatrakowca typu ZEN 1/TERCEL z zabudowanymi duraluminiowymi łopatami wirnika nośnego produkcji firmy Aviation Artur Trendak w celu unormowania eksploatacji łopat zarówno produkcji Aviation Artur Trendak oraz firmy Cellier Aviation (z uwagi na zbieżność konstrukcji i technologii produkcji) niniejsza dyrektywa zdatności wprowadza ostateczną wartość żywotności całkowitej łopat.

Ustala się limity żywotności i czynności obsługowych dla łopat wirnika i ich zamocowania, a wszyscy właściciele/użytkownicy wiatrakowców z zabudowanymi duralowymi łopatami wirnika nośnego (WN) produkcji firm Aviation Artur Trendak lub Cellier Aviation zobowiązani są do wykonania następujących działań:

  1. Ograniczenia całkowitej żywotność duralowych łopat wirnika nośnego do 1000 godzin lotu (od daty produkcji).
  2. Wykonania przeglądu łopat WN przed najbliższym lotem zgodnie z pkt. (3) dyrektywy SP-0001-2022-A R1, jeśli nie wykonano go w ramach działań nakazanych dyrektywą zdatności do lotu nr SP-0001-2022-A oraz procedurą opisaną w obowiązkowym biuletynie serwisowym Aviation Artur Trendak nr 01-20 z dnia 25.11.2019 r.
  3. Łopaty z nalotem do 1000 godz. (od daty produkcji) – wymagane jest wykonywanie powtarzalnych przeglądów łopat WN co 100 godz. lotu lub 12 miesięcy (co nastąpi pierwsze), zgodnie z procedurą opisaną w biuletynie serwisowym Aviation Artur Trendak nr 01-22. Podczas przeglądu nasadowej części łopaty i elementów wirnika (po zdemontowaniu łopat i łącznika (hubbar) i dokładnym umyciu ) szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, a w szczególności na zarysowania, otarcia, pęknięcia, deformacje. Obowiązkowo należy wykonać kontrolę defektoskopową metodą penetracyjną łopat i elementów duralowych wirnika nośnego na obecność pęknięć, zgodnie z pkt. 5) w/w biuletynu serwisowego.
  4. Jeżeli podczas przeglądu wg pkt. (2) i (3) nie stwierdzono pęknięć oraz widocznych uszkodzeń lub trwałych deformacji na łopatach i ich łącznikach, łopaty i elementy wirnika nośnego zmontować zgodnie z procedurą zawartą w biuletynie serwisowym nr 01-22 i przekazać do eksploatacji, w przeciwnym przypadku cały wirnik musi być wycofany z eksploatacji.
  5. Obowiązkowo należy wymienić samohamowne nakrętki śrub mocowania łopat oraz elementów wirnika nośnego o każdorazowym ich demontażu. Uwaga: Wszystkie zastosowane nakrętki samohamowne są nakrętkami jednorazowego użytku.
  6. Przeglądy wykonane zgodnie z Dyrektywą Zdatności SP-0001-2022-A przed wejściem w życie Dyrektywy Zdatności SP-0001-2022-A R1 uważa się za spełniające jej wymagania, pod warunkiem, że wykonano kontrolę defektoskopową metodą penetracyjną nasadowej części łopat wirnika z wynikiem kwalifikującym je do ponownej zabudowy.

Pełny tekst Ogłoszenia Nr 7/2023 dostępny jest tutaj (LINK)


Pczeczytaj również:
Raport końcowy PKBWL: "Wiatrakowiec pozbawiony wirnika spadł prawie pionowo..."

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony