Odstępstwo dla AN-2

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał odstępstwo tymczasowe od wymogu OPS 1.180 pkt a.1 zwartego w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 dla samolotu AN-2 eksploatowanego przez polski podmiot posiadający certyfikat AOC.

Możliwość przyznania stałego lub tymczasowego odstępstwa potwierdziła Komisja Europejska, która decyzją z 14 października 2009 r. upoważniła Austrię, Niemcy, Wielką Brytanię oraz Maltę do wydania Certyfikatu Operatora Lotniczego w drodze odstępstwa od rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

Przepis OPS 1.180 pkt a.1. zwarty w załączniku III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91, stanowi, że każdy samolot użytkowany w przewozie lotniczym musi posiadać standardowe świadectwo zdatności do lotu wydane przez państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących.

Wspomniana decyzja Komisji Europejskiej upoważniła Władze Lotnicze Austrii i Niemiec do wydania stałego odstępstwa dla samolotów AN-2 eksploatowanych przez operatorów lotniczych posiadających odpowiednio niemieckie i austriackie Certyfikaty Operatora Lotniczego.

Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Komisji Europejskiej, wskazana decyzja ma skutek rozszerzający na inne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zamierzające wydać stałe lub tymczasowe odstępstwa dla samolotu AN-2 od przepisów OPS 1.180 pkt a.1.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w procesie przyznawania odstępstw od wymogu OPS 1.180 pkt a.1, dających podstawę do eksploatacji samolotów AN-2 w przewozie lotniczym, będą sprawdzane pozostałe wymogi przepisów europejskich i krajowych, jakie muszą spełnić samoloty aby mogły zostać wpisane do specyfikacji operacyjnych Certyfikatów Operatora Lotniczego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Dlaczego Niemcy,Austria,Wielką Brytanię, Maltę a nie kraj w którym te samoloty były produkowane ? Widać na każdym kroku obłudę ustawodawców w UNI.

Czytaj w całości i ze zrozumieniem:
"Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Komisji Europejskiej, wskazana decyzja ma skutek rozszerzający na inne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zamierzające wydać stałe lub tymczasowe odstępstwa dla samolotu AN-2 od przepisów OPS 1.180 pkt a.1."
Pytanie tylko dlaczego Niemcy, Austria, Wielka Brytania i Maltę walczyły o tan zapis, a nie kraje w których tych samolotów jest najwięcej (Polska i inne byłe demoludy).

"Pytanie tylko dlaczego Niemcy, Austria, Wielka Brytania i Maltę walczyły o tan zapis, a nie kraje w których tych samolotów jest najwięcej (Polska i inne byłe demoludy)."....
Może dlatego, że w Polsce posiadacze (większość posiadaczy) AOC nie mają An-2 na stanie. Z kolei ci któzy są właścicielami An-2 albo nie są zainteresowani AOC, albo nie mają możliwości jego uzyskania pod nadzorem naszego urzędu.

I oto kochanienki chodziło(sądziłem iź lotnikom nie p0trzeba dopowiadać spraw oczywistych).