Przejdź do treści
ULC
Źródło artykułu

Nowy wykaz zarejestrowanych agentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował wykaz zarejestrowanych agentów. Status zarejestrowanego agenta przyznawany jest w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 wraz z aktami wykonawczymi.

Możliwość ubiegania się o funkcję zarejestrowanego agenta mają przewoźnicy lotniczy, agenci, spedytorzy lub inne podmioty zapewniające kontrole w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku lub poczty.

Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta stwarza dla wspomnianych podmiotów nowe możliwości rynkowe takie jak:

  • możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw (uznany nadawca, znany nadawca, zarejestrowany agent);

  • obniżenie kosztów działalności (brak konieczności dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym);

  • przyspieszenie procesu obsługi ładunku;

  • wzrost wiarygodności na rynku przewozu frachtu lotniczego.

Wykaz dostępny jest na stronie ULC.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony