Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowe taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Babice

Od 1 stycznia 2023 r., na lotnisku Warszawa-Babice, obowiązują nowe taryfy opłat lotniskowych. O ich wprowadzeniu poinformowała Emilia Sadowska, Dyrektor Centrum Usług Logistycznych, który zarządza tym obiektem.

Opłaty są pobierane za usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego, udostępnieniem infrastruktury technicznej lotniska Warszawa Babice oraz usługi dodatkowe.

Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie, opłata za operację lotniczą wynosi 150 pln netto (w godzinach pracy lotniska) oraz 300 pln netto (poza godzinami pracy lotniska).

Dla statków powietrznych o maksymalnym ciężarze startowym powyżej 2 ton opłata ta wynosi odpowiednio (za każda rozpoczętą tonę) 100 i 240 pln netto. Operacja lotnicza poza godzinami pracy lotniska, może być wykonana po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody przez Zarządzającego.

Opłata za postój jednego statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton wynosi 60 pln netto za każde rozpoczęte 24 godziny postoju, a dla statku powietrznego powyżej 2 ton stanowi sumę poprzedniej kwoty oraz 50 pln netto za każdą rozpoczętą tonę i każde rozpoczęte 24 godziny postoju.

Pełny tekst Zarządzenia Nr 12/22 Dyrektora Centrum Usług Logistycznych dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony