Wykorzystanie dronów w celach bezpieczeństwa – spotkanie robocze

Dron i jego operator (fot. cedd.pl)

Wykorzystanie dronów do ochrony ludzi i ich mienia – taki był temat spotkania, które odbyło się 6 czerwca w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, instytucji zarządzania kryzysowego oraz przedstawicieli branży. Wnioski zaprezentowane podczas spotkania znajdą odzwierciedlenie w działaniu DroneLAB Bezpieczeństwo.

Uczestnicy dyskusji mówili o koniecznych zmianach w legislacji, które pozwolą pobudzić rozwój nowych technologii i usług dronowych, oraz ich komercjalizację.

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że w związku z dynamicznym rozwojem branży BSP, kwestie zastosowania dronów powinny znaleźć odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Drony mogłyby zostać wykorzystane m.in. do monitorowania infrastruktury mostowej czy inspekcji w transporcie ciężkim.

Zdaniem straży miejskiej przy pomocy dronów można prowadzić kontrole jakości powietrza równie efektywnie, jak przy wykonywaniu tej samej pracy przez nawet kilkuset funkcjonariuszy. Drony mogą analizować próbkę dymu oraz zdefiniować źródło zanieczyszczenia i konkretne źródło zadymienia.

BSP mają także potencjał do wykorzystania w policji – mogą zastępować w wielu zadaniach policyjne śmigłowce, będąc przy tym rozwiązaniem tańszym i bardziej ekonomicznym. Niestety obecnie nie ma jasno określonych standardów bezpieczeństwa, minimalnych wymagań technicznych, parametrów materiału otrzymanego z drona.

To właśnie legislacja i brak standardów stanowią główną barierę dla zastosowania BSP do celów bezpieczeństwa. Dlatego na spotkaniu zwrócono uwagę, że istnieje konieczność powołania zespołu, aby poszczególne rozwiązania wypracowane w ramach DroneLAB-ów mogły stać się obowiązującym prawem.

Opracowanie programu DroneLAB Bezpieczeństwo poprzedzi identyfikacja potrzeb i obszarów wspólnych dla wszystkich służb. Uczestnicy spotkania wskazali, że konieczne jest przeprowadzenie warsztatów, na podstawie których powstanie raport z najważniejszymi potrzebami w obszarze bezpieczeństwa. Po opracowaniu diagnozy stanu obecnego, przedstawiciele Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów będą mogli przejść do wdrażania dobrych praktyk.

Przypomnijmy, że jako pierwszy powstał DroneLAB Środowisko. Jednym z jego elementów było kontrolowanie jakości powietrza przy pomocy dronów w Katowicach i Elblągu. Na tej podstawie powstanie dokument z rekomendacjami dla samorządów, który ma być gotowy przed sezonem grzewczym 2019/2020.

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus