Przejdź do treści
Prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej - gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur (fot. Marian Jędrych)
Źródło artykułu

Nowe kadry branży kosmicznej – porozumienie POLSA z Lotniczą Akademią Wojskową

17 marca 2023 w Dęblinie Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur podpisali porozumienie o współpracy.

Strony postanowiły współpracować w pozyskiwaniu studentów do sektora lotniczo-kosmicznego i ułatwianiu im zawodowego startu oraz promowaniu działań Uczelni i POLSA. W ramach porozumienia partnerzy będą m.in. organizować praktyki i staże.
 
Wielu młodych ludzi marzy o lataniu w powietrzu, a niektórzy nawet o lotach w kosmos. Marzenia takie można też realizować budując statki powietrzne i kosmiczne. Porozumienie LAW i POLSA ma ułatwić realizację tych marzeń. Przyszli pracownicy branży kosmicznej mogą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na Uczelni dołączając do zespołów projektowych a w przyszłości tworząc własne przełomowe rozwiązania. POLSA daje możliwości poznania środowiska, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń, które w złożonych, interdyscyplinarnych projektach na potrzeby misji kosmicznych są kluczowe – powiedział prezes POLSA. 

Prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA, w dęblińskiej "Szkole Orląt" (fot. ppor. Marcin Helak)

Prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA, w dęblińskiej "Szkole Orląt" (fot. ppor. Marcin Helak)

Lotnicza Akademia Wojskowa poprzez kanały informacyjne Biura Karier będzie udostępniała wśród studentów i absolwentów akademii przekazywane przez Polską Agencję Kosmiczną informacje na temat aktualnych ofert praktyk, staży i pracy. Agencja zaś, w ramach aktualnych możliwości, zapewni warunki niezbędne do przeprowadzenia praktyk studenckich. POLSA będzie także współpracowała z LAW w ramach przedsięwzięć skierowanych do studentów, w tym min. spotkań, seminariów, wykładów otwartych oraz innych wydarzeń naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Strony deklarują również wzajemne wsparcie przy opracowywaniu koncepcji i zgłaszaniu propozycji wspólnych projektów w  konkursach krajowych i międzynarodowych.

Dęblińska "Szkoła Orląt" jest uczelnią kształcącą kandydatów na żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP oraz studentów cywilnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej dziedzinie jaką jest lotnictwo. Wyróżniamy się bogatą historią, z której od prawie stu lat czerpiemy dumę i pewność, że wysiłek nasz i  naszych poprzedników służy dobru Ojczyzny. Lotnictwo jest bardzo wymagające, czasem bezwzględne, dlatego zależy nam na rozwoju kadr, laboratoriów, by nasze szkolenie było przeprowadzane z użyciem najlepszych narzędzi i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Partnerzy tacy jak POLSA są gwarantem rzetelnej i kompleksowej współpracy naukowo–badawczej – podsumował Rektor-Komendant LAW.

Prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA, w dęblińskiej "Szkole Orląt" (fot. ppor. Marcin Helak)2

Prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA, w dęblińskiej "Szkole Orląt" (fot. ppor. Marcin Helak)

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 roku. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w  zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

POLSA prowadzi również działania związane z  informacją i edukacją nt. wykorzystania technologii satelitarnych (m.in. nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym. Więcej na temat POLSA: www.polsa.gov.pl, oraz LinkedIn, Twitter i Facebook.

Tekst: ppłk Jarosław Wojtyś, Justyna Makulska
Zdjęcia: ppor. Marcin Helak, Marian Jędrych

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony