Nowe akty prawne

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że weszły w życie znowelizowane rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

Zastąpiły one dotychczas obowiązujące regulacje, czyli: rozporządzenie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.) oraz rozporządzenie z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1829).

Nowelizacje te mają łącznie na celu m. in. doprecyzowanie dotychczasowych regulacji w zakresie wymagań zdrowotnych dla osób ubiegających się o uprawnienie instruktora szybowcowego lub instruktora balonowego i jednoznaczne wskazanie, iż w takim przypadku niezbędnym jest posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego 2 klasy.

Nowe rozporządzenia dostępne są za pośrednictwem strony internetowej ULC:

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus