Przejdź do treści
Uszkodzenia śmigła oraz podwozia przedniego samolotu Diamond DA20-c1 (fot. PKBWL)
Źródło artykułu

Naruszenie strefy kontrolowanej lotniska, uszkodzenie szybowca przez oderwaną osłonę kabiny - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 845/2021 (I, 21.04.2021 r., EPDE). Dotyczy: Lądowania samolotu Diamond DA20-c1 na przednie koło podwozia i kilkukrotnego odbicia od pasa. Po wykonaniu procedury przejścia na drugi krąg, w trakcie wznoszenia uczeń-pilot zameldował o niestabilnej pracy silnika i silnych wibracjach. Po lądowaniu i opuszczeniu pasa uczeń-pilot zameldował, że ma problemy z kołowaniem. Przyczyną incydentu było nieprawidłowe poprawianie błędu odbicia się samolotu od pasa w trakcie lądowania. Czynnikiem sprzyjającym tylny wiatr do lądowania. Raport końcowy 845/2021

• 905/2020 (I, 10.03.2020 r., CTR EPRZ). Dotyczy: Niezgłoszenia się pilota samolotu Aero AT-3 R100 na częstotliwości krl Wieża Rzeszów-Jasionka, co skutkowało naruszeniem strefy kontrolowanej tego lotniska (CTR EPRZ). Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było niezgłoszenie się pilota na częstotliwości FIS Kraków po opuszczeniu Strefy Ruchu Lotniskowego (ATZ) Mielec. Uchwała 905/2020

• 1052/2021 (W, 09.05.2021 r., EPMX). Dotyczy: Nie przerwania startu samolotu EV-97 Eurostar SL, pomimo znacznego zaburzenia jego trajektorii. Zderzenia samolotu z budynkiem. Przyczyną zdarzenia było nieopanowanie sterowania samolotem podczas rozbiegu i po utracie kierunku, a także brak decyzji o przerwaniu startu po utracie kierunku podczas rozbiegu do startu. Czynniki sprzyjające zaistnieniu zdarzenia: brak rozpoznania przez pilota warunków terenowych do startu i lądowania na lądowisku (uskok lądowiska, zastoisko wody); niedostateczny przegląd przedstartowy kabiny samolotu oraz nieprzemyślenie postępowania w przypadku konieczności przerwania startu. Raport końcowy 1052/2022

Uszkodzenia samolotu EV-97 Eurostar SL w wyniku uderzenia w budynek (fot. PKBWL)

Uszkodzenia samolotu EV-97 Eurostar SL w wyniku uderzenia w budynek (fot. PKBWL)

• 1940/2022 (I, 01.05.2022 r., Przestrzeń powietrzna Polski, na podejściu do EPWR). Dotyczy: Przerwania podejścia do lądowania samolotu Bombardier Q400 pozauważeniu przez załogę w momencie wypuszczania podwozia, iż wskazania lewej głównej goleni są w pozycji niezablokowane (RED) oraz otwarta jest pokrywa wnęki podwozia z lewej strony (L.DOOR). Bezpośrednią przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa praca czujnika zbliżeniowego (proximity sensor) lewego podwozia głównego skutkująca wystąpieniem błędu w Proximity Sensor Electronics Unit (PSEU), co spowodowało wyświetlenie na wskaźniku: Landing Gear Control and Indication Panel (LGCIP) wskazań LEFT MAIN GEAR. Pierwotną przyczyną zdarzenia mogło być zabrudzenie czujnika zbliżeniowego. Uchwała 1940/2022

• 4974/2022 (PI, 27.08.2022 r., EPRU). Dotyczy: Odpadnięcia tylnej części osłony kabiny szybowca SZD-9 bis "Bocian 1E" podczas startu za wyciągarką. Osłona oderwała się i uderzyła w statecznik poziomy. Przyczyną zdarzenia był prawdopodobnie brak sprawdzenia zablokowania tylnej osłony kabiny bezpośrednio przed startem szybowca. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: wykonanie przez pilota tylko dwóch lotów samodzielnych na typie SZD-9 bis w bieżącym sezonie i wynikający z tego brak praktyki; bezpośrednio przed lotem - skupienie uwagi na przenośnych urządzeniach elektronicznych zabranych do szybowca, zamiast na przygotowaniu kabiny do startu; niewykonanie przeglądu przedstartowego bezpośrednio przed lotem/startem szybowca. Uchwała 4974/2022

• 5226/2022 (I, 06.09.2022 r., EPPT). Dotyczy: Wykonania niestandardowego wlotu samolotu Tecnam P2008-JC w rejon kręgu nadlotniskowego około 300 ft powyżej jego wysokości. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego: niezauważenie przez ucznia lotniska we właściwej odległości; nieprzekazanie informacji innym uczestnikom ruchu nadlotniskowego o możliwym niestandardowym wlocie w rejon kręgu nadlotniskowego; brak reakcji instruktora na zmianę przez ucznia języka korespondencji radiowej. Uchwała 5226/2022

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony