Przejdź do treści
ulc_logo
Źródło artykułu

Konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 5-6 sierpnia br. w Odessie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy w sprawie liberalizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r.

W trakcie rozmów strona polska mając na uwadze zainteresowanie środowiska lotniczego rozwojem ruchu między obu krajami zaproponowała liberalizację podstaw formalno-prawnych wykonywania komunikacji lotniczej. Strona ukraińska podkreśliła, że jest zainteresowana otwarciem swojego rynku jednakże proces ten planuje się przeprowadzić na Ukrainie w sposób stopniowy oraz w dłuższej perspektywie czasowej.

W rezultacie konsultacji udało się osiągnąć porozumienie odnośnie uzgodnienia dodatkowych punktów na terytorium Polski tj. Wrocław i Gdańsk oraz na terytorium Ukrainy tj. Symferopol, Charków i Donieck. Uzgodnienie dodatkowych punktów obowiązuje od dnia 6 sierpnia br. W chwili obecnej zatem wykonywanie operacji regularnych miedzy obu krajami możliwe jest po stronie polskiej z Warszawy, Katowic, Krakowa, Wrocławia i Gdańska, a po stronie ukraińskiej z Kijowa, Odessy, Lwowa, Dniepropietrowska, Symferopola, Charkowa i Doniecka. Wymóg zawierania porozumień handlowych między wyznaczonymi przewoźnikami lotniczymi oraz regulacje odnośnie taryf pozostają bez zmian.

W trakcie spotkania ponownie poruszono kwestię stosowania przez Ukrainę Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych, podpisanej w Kijowie dnia 1 grudnia 2005 r. Storna ukraińska podkreśliła, że stosuje ww. Umowę bezpośrednio i będzie traktowała jako ważne każde wyznaczenie wspólnotowego przewoźnika lotniczego ustanowionego na terytorium RP dokonane przez ULC w celu wykonywania komunikacji lotniczej między punktami określonymi w Umowie i uzgodnieniach władz lotniczych Polski i Ukrainy.

W związku z praktycznymi problemami wynikającymi z konieczności zawierania porozumień handlowych między wyznaczonymi przewoźnikami w celu eksploatacji uzgodnionych linii, strona ukraińska wyjaśniła, że w sytuacji, gdy po stronie ukraińskiej nie będzie przewoźnika, który jest zainteresowany wykonywaniem operacji na trasie, na którą aplikuje przewoźnik wyznaczony przez stronę polską – nie będzie konieczności zawierania porozumienia handlowego z przewoźnikiem ukraińskim.

Uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się nie później niż w marcu 2009 r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony