Konsultacje w sprawie rozszerzenia koordynacji Portu Lotniczego Poznań-Ławica w porze nocy

Port Lotniczy Poznań-Ławica - widok z góry (fot. aerofoto-kaczmarczyk.com)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. UE Nr 112 poz. 768, Polskie wydanie specjalne) z dniem 30 kwietnia 2018 r. rozpoczęto konsultacje w sprawie rozszerzenia koordynacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica w porze nocy, tj. pomiędzy godziną 22:00, a 06:00 czasu lokalnego, przez okres całego roku, począwszy od 1 października 2018 r.

Podmioty do tego uprawione mają czas na zgłaszanie swoich opinii w sprawie rozszerzenia koordynacji do 15 maja 2018 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji ULC zachęca do kontaktu z Departamentem Rynku Transportu Lotniczego, adres e-mail: ler@ulc.gov.pl tel.: +48 22 520 73 45.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus