Komunikat ULC dotyczący inwestycji w rejonie lotniska Kraków-Balice

ULC

W związku z wypowiedziami w mediach inwestora realizującego budowę w okolicach lotniska Kraków-Balice, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że:

  • Uzgodnił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie m.in. budynku magazynowego, budynku socjalno-biurowego, zbiornika wody dla celów pożarowych, zbiornika na ścieki opadowe oraz sanitarne oraz parkingów, dróg i zbiorników gazowych.

  • Nie wyraził natomiast zgody na ustawienie samojezdnego dźwigu budowlanego.

Inwestor we wniosku skierowanym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego postulował o uzgodnienie usytuowania dźwigu o wysokości 17 m. Urząd, po zasięgnięciu opinii zarządzającego lotniskiem oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stwierdził, że taka wysokość przekraczałaby powierzchnię ograniczającą, stanowiłby przeszkodę lotniczą i zagrażała bezpieczeństwu wykonywania operacji lotniczych.

Czytaj również:
Dźwigowe zamieszanie w Krakowie

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus