Komunikat PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Na swojej stronie internetowej PAŻP opublikował Komunikat w sprawie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową.

W związku z wszczęciem przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota, postępowania wyjaśniającego w sprawie systemu wspomagającego lądowanie (ILS) na warszawskim lotnisku, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że udziela bezzwłocznie wszelkich niezbędnych w pracach prokuratury wyjaśnień.

Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Ochota, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ograniczy do niezbędnego minimum swoje wypowiedzi w przedmiotowej sprawie. Stanowisko PAŻP publikowane jest na www.pansa.pl.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus