Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 40 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

W posiedzeniach Komitetu, powołanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074), uczestniczą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw transportu i spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa ULC, Dowódcy Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz środowisk lotniczych – wg potrzeb, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu.

Agenda 40 posiedzenia przewidywała m.in.:

1. Informacje:
 

  • o powołaniu zespołu ds. organizacji ruchu lotniczego lotów VFR lotnictwa ogólnego w rejonie aglomeracji warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem minimalnych bezpiecznych wysokości po trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice;
  • o planowanym wykorzystaniu lotnisk przez lotnictwo ogólne w ramach organizacji EURO 2012, w szczególności lotniska Warszawa-Babice.


2. Rozważenie możliwości wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej klasy G przez wojskowe statki powietrzne z prędkością większą niż 250 węzłów.

Uczestnicy posiedzenia szczególną uwagę zwrócili na analizę problemów związanych z pkt. 1 Agendy, zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu przez Prezesa ULC. Biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo lotów VFR w rejonie aglomeracji warszawskiej i zbliżający się wzmożony ruch lotniczy w sezonie letnim, Komitet powołał zespół pod przewodnictwem Wiceprezesa ULC Tomasza Kądziołki. W skład zespołu zostali powołani: przedstawiciel PAŻP, zarządzający lotniskiem Warszawa-Babice, przedstawiciel Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC i dyrekcji Aeroklubu Warszawskiego. Głównym zadaniem zespołu jest rozpatrzenie możliwości podniesienia wysokości lotów na trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na 26 lutego br.

Krótką informację na temat planowanego wykorzystania lotnisk przez lotnictwo ogólne w ramach organizacji EURO 2012, w szczególności lotniska Warszawa-Babice, przekazał przedstawiciel MSWiA. Komitet zwróci się o aktualne informacje bezpośrednio do organizatorów przedsięwzięcia, m.in. do Koordynatora Krajowego ds. lotnisk Spółki PL.2012.

W ramach pkt. 2 omówiono wniosek Dowódcy Sił Powietrznych (DSP) dotyczący możliwości wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej klasy G przez wojskowe statki powietrzne z prędkością większą niż 250 węzłów. Problem dotyczy ww. lotów wykonywanych poza przestrzeniami wysegregowanymi tj. poza strefami D, TSA, TRA, MRT i TFR. Komitet zaproponował przedstawicielowi DSP przygotowanie przez stronę wojskową uzasadnionego analizą bezpieczeństwa wniosku z prośbą o nowelizację Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. nr 210, poz. 1324) w zakresie wprowadzenia odstępstwa od przepisów ICAO i przekazanie go Ministrowi Infrastruktury.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus