Kolejna nieruchomość przekazana PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski przekazał w wieczyste użytkowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nieruchomość Skarbu Państwa o powierzchni 16 arów położoną w Krzeptowie, gmina Kąty Wrocławskie. Nieruchomość do której prawa uzyskała PAŻP jest przeznaczona pod budowę urządzenia nawigacyjnego o nazwie DVOR/DME (radiolatarni).

Podstawą prawną takich działań były zapisy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, jak i klasyfikacja w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Wykaz gruntów przeznaczonych do przejęcia przez PAŻP zgodnie z rozporządzeniem RM 24.12.2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego znajduje się na stronie PAŻP.
http://www.pansa.pl/aap/tabela_inwestycje.pdf

Zakończono już podpisaniem stosownych dokumentów przejęcie gruntów w Szymanach, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu. W najbliższym czasie, sukcesywnie będą przekazywane pozostałe grunty. W pierwszej dekadzie września zostanie podpisany akt notarialny przekazujący PAŻP grunty w Babimoście.

Grzegorz Hlebowicz
Rzecznik Prasowy PAŻP

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus