Przejdź do treści
Karkonowskie Stowarzyszenie Szybowcowe

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe i Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe podpisały porozumienie o współpracy

Umowa obejmuje wspólną organizację imprez szybowcowych, wzajemne uczestnictwo w dotychczas przygotowanych obozach oraz wspólne pozyskiwanie funduszy.

Dodatkowo, obie organizacje wspólnie będą pozyskiwać środki z tegorocznego rozliczenia 1% podatku PIT. Zgodnie z podpisaną umową, środki które wpłyną na konto PSS zostaną rozdysponowane pomiędzy KSS Jeżów, PSS oraz Szybowcową Kadrę Juniorów (zgodnie z celem szczegółowym wskazanym w rocznym rozliczeniu podatku)

Możecie skorzystać z programy e-pity
http://www.e-pity.pl

Jeśli w rozliczeniu nie będzie wskazany cel szczegółowy to środki z wpłaty zostaną rozdysponowane miedzy KSS, Szybowcową Kadrę Juniorów oraz PSS.

Jeśli wpłata ma być przeznaczona tylko na jeden cel (Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe, Szybowcową Kadrę Juniorów lub Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe) to należy wskazać go w rubryce "cel szczegółowy".

Nie bądź obojętny!
Przekaż 1% swojego podatku na rozwój polskiego szybownictwa.
Dziękujemy!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony