Janusz Niedziela wiceprezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, na wniosek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej, powierzył z dniem 5 maja 2016 roku Panu Januszowi Niedzieli funkcję zastępcy Prezesa PAŻP ds. finansowo - administracyjnych.

Jednocześnie Minister Infrastruktury i Budownictwa odwołał z tym samym dniem Panią Magdalenę Jaworską z funkcji wiceprezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych.

Pan Janusz Niedziela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcą prawnym.

Przez wiele lat był kolejno wiceprezesem oraz prezesem zarządu Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. - spółki specjalizującej się w doradztwie w zamówieniach publicznych, w szczególności inwestycjami Infrastrukturalnymi.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadził własną praktykę radcowską - współpracował min. z P.P. "Porty Lotnicze", PAŻP, GDDKiA, PGE, spółkami grupy PKP.

W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 90 uw. zajmował kierownicze stanowiska w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów.

Dyrektor Biura Prawno - Organizacyjnego PLL LOT S.A. w latach 1994 -1995, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A., radca prawny w AIB WBK Management Polska, pracował także w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus