Forum Lotnicze 2017

Forum Lotnicze 2017

W Polsce sektor lotnictwa cywilnego rozwija się dynamicznie. Liczba pasażerów rośnie nieprzerwanie od lat, a w samym 2016 roku wzrosła o niemal 4 miliony w stosunku do 2015. Jest to dla branży zarówno ogromna szansa jak i wyzwanie, aby ten potencjał optymalnie wykorzystać.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR już dziś zaprasza na kolejną edycję Forum Lotniczego, które odbędzie się 14.09.2017 r. Podczas Forum Lotniczego spotkają się przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji i podmiotów gospodarczymi związanych z branżą lotniczą. Wspólnie podejmą dyskusję na temat najważniejszych zagrożeń i szans pojawiających się na rynku.

Forum będzie płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i wspierających go rozwiązań technologicznych, planów największych przewoźników w Polsce i rozwoju infrastruktury lotniskowej, ogólnej kondycji sektora lotniczego w Polsce na tle innych branż czy wreszcie rynku dronów oraz rozwoju sektora kosmicznego.

Konferencja skupi się wokół czterech głównych wątków tematycznych:

SESJA I: Wizje i wyzwania przyszłości
✈ Wizje i wyzwania przyszłości
✈ Debata: Kluczowe wyzwania dla rozwoju branży lotniczej w Polsce
     • Centralny Port Komunikacyjny – jak uczynić go przyjaznym dla pasażera?
        Rozwiązania technologiczne z myślą o passenger experience
     • Jak wygrać rywalizację z innymi hubami ze środkowej Europy?
     • Harmonogram inwestycji a przyszłość sektora lotniczego w Polsce
     • Brexit a jednolite niebo
     • Perspektywy rozwoju branży lotniczej w Polsce w świetle sytuacji w Europie
✈ Debata: Bezzałogowce – technika, bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, nowe regulacje prawne

SESJA II: System zarządzania przestrzenią powietrzną
✈ Debata: Potencjał Polski w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną

SESJA III: Przemysł lotniczy
✈ Debata: Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lotniczego
     • Wpływ programów rozwojowych na konkurencyjność polskich firm
     • Branża kosmiczna jako szansa dla polskiego przemysłu
     • W jaki sposób branża lotnicza w Polsce może skorzystać z Programu Modernizacji Technicznej
        Sił Zbrojnych RP
     • Czy sukces Podkarpacia mogą powtórzyć inne rejony kraju?

SESJA IV: Hałas barierą rozwoju lotnisk?
✈ Debata: Hałas lotniczy i jego wpływ na rozwój i konkurencyjność portów lotniczych

Forum Lotnicze to największe wydarzenie w naszym kraju dedykowane kluczowym kwestiom dla transportu lotniczego w Polsce i Europie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „Forum Lotniczym 2017”.

Więcej informacji na stronie www.rynekinfrastruktury.pl oraz na stronie Forum Lotniczego www.forumlotnicze2017.pl

Źródło: rynekinfrastruktury.pl
comments powered by Disqus