Comment Response Document - CRD

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że pod linkiem do strony internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego znajdują się opublikowane w dniu 23.06.2010 r. tzw. Comment Response Document (CRD).

Obejmują one zakres zasadniczych wymagań medycznych dla pilotów (PART Medical) stanowiąc odpowiedź Agencji na uwagi jakie zgłoszone zostały w konsultacyjnym procesie zbierania opinii zainteresowanych podmiotów na temat Noticed of Proposed Amendments (NPA) w zakresie propozycji dotyczących wymagań medycznych.

Kolejne uwagi do CRD zgłaszać można bezpośrednio do dnia 23.08.2010 r. za pomocą narzędzia o nazwie Comment Response Tool (CRT), które dostępne jest również na stronie EASA.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus