Certyfikat Typu nr BC-147

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, żę z dniem 31 marca 2009 PZL Świdnik zrezygnował z wydanego dla śmigłowca PZL Kania Certyfikatu Typu nr EASA.R.501. W związku z tym śmigłowiec PZL Kania został objęty nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jego dalsza eksploatacja odbywać się będzie w oparciu o Certyfikat Typu nr BC-147, do którego to ULC wydał Arkusz Danych Technicznych – wydanie IV maj 2006.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus