Certyfikat i zezwolenie dla LS

ULC

Urząd LOtnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał Certyfikat Agenta Obsługi naziemnej dla LOT SERVICES sp. z o.o.

Certyfikat ważny jest do 31 grudnia br.

Równocześnie LOT SERVICES sp. z o.o. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obsługi naziemnej.

Otrzymanie tych dokumentów jest potwierdzeniem, że spółka spełnia warunki i wymagania określone w ustawie Prawo lotnicze i jest zdolna do bezpiecznego wykonywania działalności agenta obsługi naziemnej.

LOT SERVICES sp. z o.o. będzie świadczyć usługi od 1 sierpnia br. na lotnisku w Warszawie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus