Przejdź do treści
Rafał Woźnicki, Prezes zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Źródło artykułu

Bez nadziei na powrót szybowców na warszawskie niebo. Rozmowa z Rafałem Woźnickim, Prezesem AW

Paweł Korzec: 6 września 2022, po 39 dniach od wprowadzenia zakazu lotów szybowcowych na lotnisku Warszawa Babice odbyło się spotkanie pomiędzy Aeroklubem Warszawskim a przedstawicielami CUL. Kto był na spotkaniu ze strony CUL, a kto z AW?

Rafał Woźnicki: Ze strony CUL, byli: Piotr Sitnicki, nowy Zastępca Kierownika ds. Operacyjnych Lotniska Warszawa-Babice, Kierownik Logistyki i Radca Prawny Centrum Usług Logistycznych. Zaś ze strony Aeroklubu Warszawskiego: Rafał Woźnicki Prezes Zarządu AW,  Tomek Witkowski Dyrektor Aeroklubu / członek zarządu i Olaf Jędruszek, członek zarządu.

PK: Jaka została podana przyczyna wprowadzenia zakazu lotów szybowcowych? Pytam, bo na początku CUL podawał za przyczynę ograniczenia polecenie z ULC, a ULC stwierdził w oficjalnej odpowiedzi, że nie zna sprawy.

RW: Przyczyną podaną przez Pana Sitnickiego były względy bezpieczeństwa operacji lotniczych na Babicach. Na prośbę o uzasadnienie, odpowiedziano, że decyzję podjęto na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz opinii od użytkowników lotniska sygnalizujących zagrożenia powodowane przez loty szybowcowe. Wystąpiliśmy o udostępnienie tych dokumentów.

PK: Czy w ostatnim czasie wzrosła liczba incydentów z szybowcami bądź incydentów samolotowych, które były konsekwencją lotów szybowcowych na EPBC? Pytam, bo nie mamy wglądu w systemy CBZ i ECCAIRS?

RW: Nie. Od początku sezonu szybowcowego było kilka zdarzeń i incydentów z udziałem szybowców, natomiast nie były to zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu operacji lotniczych na Babicach.  Każde zdarzenie i incydent zostały zgodnie z przepisami opisane i jeśli tego wymagało, zgłoszone do CBZ. Wszystkie zdarzenia, omawiamy na bieżąco w gronie naszych instruktorów i pilotów.

Aeroklub Warszawski jest m.in. sygnatariuszem deklaracji "Just Culture" i każde zdarzenie służy do poprawiania ogólnego bezpieczeństwa operacji lotniczych w naszej organizacji. Uczestniczymy także w okresowych konferencjach Bezpieczeństwa organizowanych przez CUL. 

PK: Czy CUL poinformował o przewidywanym czasie zniesienia zakazu lotów szybowcowych. Ewentualnie po spełnieniu jakich warunków?

RW: Nie. Liczyliśmy na zniesienie zakazu po złożeniu przez Zarządzającego i zatwierdzeniu przez ULC planu naprawczego. Na zaproszenie CUL uczestniczyliśmy aktywnie w sierpniowym spotkaniu konsultacyjnym  z użytkownikami lotniska w sprawie wdrożenia planu naprawczego i wznowienia operacji szybowcowych, ale niestety nic z tego nie wyniknęło. Co więcej, to usłyszeliśmy, że spotkanie było nieformalne i Zarządzający miał prawo podjąć autonomiczna decyzje. 

PK: Jeśli zakaz jest wynikiem wykazanych błędów po audycie, to czy spotkanie nie powinno się skupić na planie naprawczym? Czy CUL chciał rozmawiać w ogóle o planie naprawczym, czy podczas rzeczonego spotkania poinformował wyłącznie o zakazie?

RW: CUL poinformował wyłącznie o zakazie. Jakakolwiek możliwość kontynuowania wprowadzenia planu naprawczego i wznowienie lotów szybowcowych zostało zanegowane. Zostaliśmy poinformowani, że zarządzający przesłał także stosowne zawiadomienia do ULC o podjętych działaniach.

PK: W subiektywnej ocenie, co jest prawdziwym powodem wprowadzenia zakazu? Jako redakcja portalu dlapilota.pl próbowaliśmy umówić się z Panią Emilią Sadowską (dyrektor CUL), ale bezskutecznie.

RW: Niestety trudno jest nam osądzić co może być prawdziwym powodem wprowadzenia zakazu. Głównym argumentem ze strony Zarządzającego jest zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku, ale jak wiemy jest to bardzo obszerne pojęcie, którym można łatwo uzasadnić każdą podjętą decyzję. W naszej ocenie zakaz lotów szybowcowych nie ma żadnego uzasadnienia i nie jest właściwym sposobem usunięcia niezgodności po audycie przez Zarządzającego. 

PK: CUL jest jednostką podległą MSWiA. Czy AW podjął działania w kwestii wyjaśnienia tego niezrozumiałego zakazu z MSWiA?

RW: Podjęliśmy wiele działań w celu wyjaśnienia tej sprawy i liczymy na zrozumienie ze strony MSWiA i wszelkich innych instytucji. Szkolenie i sport szybowcowy są jednym z podstawowych celów statutowych naszego Stowarzyszenia.

PK: Szybowce są wyjątkowe. Latają i startują bezgłośnie. Są bezpieczne. Pełnią nieocenioną rolę w edukacji lotniczej młodzieży, spośród której istotna większość będzie zawodowo pracować w lotnictwie, zwiększając PKB i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy, że decyzja CUL jest autonomiczna, ale czy ULC nie powinien wspomóc środowisko lotnicze dając tym samym dowód, że dba o rozwój polskiego lotnictwa? Czy AW wystąpił do ULC o wniesienie tej kwestii na najbliższe posiedzenie KZPP? Dla przypomnienia w skład KZPP wchodzą: przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przedstawiciel Prezesa Urzędu, przedstawiciel dowódcy Sił Powietrznych i przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

RW: Tak, mamy taki zamiar. Zwłaszcza że MSWiA z chwilą przejmowania lotniska Warszawa-Babice w 1998 r. zobowiązało się do zapewnienia wszelkich praw ówczesnych cywilnych użytkowników lotniska, m.in. Aeroklubu Warszawskiego.

PK: Najbardziej niepokoi nas w tej całej sytuacji nie sam zakaz, ale brak jego rzetelnego i transparentnego uzasadnienia oraz brak podjęcia prób rozwiązania „problemu”. Piszę problemu w cudzysłowie, bo z tego co widać to do końca nie wiadomo, gdzie jest problem. Pani Dyrektor ma władze niemalże absolutną w tej dziedzinie i obawiamy się, że los szybowców podzielą bez uzasadnienia samoloty cywilne. 

RW: Podzielamy obawy.

Podzielasz obawy? Podpisz petycję w sprawie przywrócenia lotów szybowców na lotnisku Warszawa-Babice. Twój głos również się liczy!

Czytaj również: Zakaz lotów szybowcowych na warszawskich Babicach przedłużony do końca września

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony