Balonowi operatorzy lotniczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś w ULC odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska lotniczego, w tym balonowego. Miało ono na celu przybliżenie procedury związanej z certyfikowaniem firm balonowych jako operatorów lotniczych.

Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaproponowali aby odpłatne loty balonem z pasażerami na pokładzie określone zostały jako usługowe loty lokalne. Taka klasyfikacja umożliwiłaby otrzymanie certyfikatu operatora lotniczego, nie powodowałaby jednak konieczności uzyskania koncesji na prowadzenie działalności, pozwoliłaby również na start / lądowanie z miejsc innych niż lotniska rejestrowane.

ULC poinformował, iż w celu uzyskania certyfikatu konieczne jest złożenie listu aplikacyjnego. W chwili obecnej do Urzędu wpłynęło 6 takich aplikacji. Konieczne jest również uczestnictwo w spotkaniu przedaplikacyjnym i następnie złożenie wniosku.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem certyfikatu będą musiały spełnić wymogi prawa, w tym utworzyć Instrukcję Operacyjną, Program Ochrony, będą również zobligowane do posiadania wewnętrznego systemu jakości.

Urząd zachęcał do integracji środowiska balonowego, w celu wypracowania wspólnych wzorców wspomnianych dokumentów.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus