Na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu powstanie Ośrodek Badań Lotniczych

Budowa Ośrodka Badań Lotniczych w Przasnyszu (fot. archiwum UMWM)

Na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Sierakowie koło Przasnysza podpisano oraz wmurowano akt erekcyjny budynku Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW. Uroczystość odbyła się 19 września 2020 roku.

Budynek laboratorium ma być miejscem umożliwiającym efektywne prowadzenie prac badawczych na lotnisku. Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy poligon badawczo-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, realizowanego na terenie lotniska przez Politechnikę Warszawską i finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej Uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań we współpracy z lokalną społecznością.

  
Po lewej: Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW podpisuje akt erekcyjny (fot. Biuro Rektora). Po prawej: Akt erekcyjny budowy nowego laboratorium (fot. BPI)

W uroczystości podpisania i wmurowaniu aktu erekcyjnego wzięli udział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej i przedstawiciele władz samorządowych: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta powiatu przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, Wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska oraz Burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni profesorowie i studenci Politechniki oraz mieszkańcy Przasnysza.


Zaproszeni goście po wmurowaniu aktu erekcyjnego (fot. BPI)

Uroczystość podpisania aktu poprzedziła wystawa konstrukcji Bezzałogowych Systemów Latających – wybranych, najciekawszych projektów, realizowanych przez pracowników oraz studentów z kół naukowych PW oraz seminarium, podczas którego zostały przedstawione plany rozwoju prac na terenie lotniska.


Wystawa konstrukcji Bezzałogowych Systemów Latających (fot. BPI)

Politechnika stawia na badania

Pod Przasnyszem powstaną laboratoria i poligon doświadczalny, głównie dla dronów. Będzie się tu mieścić także centrum badań i obróbki danych z lotów pomiarowych, system monitoringu dronów, laboratoria (m.in. laboratorium samolotów i napędów, laboratorium pomiarowe, komputerowo-obliczeniowe) oraz hangary, służące pracom nad systemami bezzałogowymi. Utworzenie zaplecza badawczego na terenie lotniska w Sierakowie pozwoli na wykonywanie m.in. badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych oraz energetyki. Dzięki inwestycji umocni się renoma Politechniki Warszawskiej i rozwinie się jej działalność, a także wzrośnie zdecydowanie potencjał Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, która ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowatorskiej myśli technicznej.

Szansa dla regionu

Gratuluję tak owocniej współpracy Politechniki Warszawskiej z powiatem przasnyskim, od którego uczelnia nabyła w ubiegłym roku lotnisko w Sierakowie, na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Realizacja projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” to niezwykle cenna inicjatywa.  Cieszę się, że PW mogła otrzymać dofinansowanie na to szeroko zakrojone przedsięwzięcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Jest to bowiem projekt wyjątkowo ważny nie tylko dla prężnego rozwoju Państwa uczelni, lecz także powiatu przasnyskiego i całego północnego Mazowsza – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Źródło: Politechnika Warszawska / UM Woj. Mazowieckiego
comments powered by Disqus