PKBWL przypomina!

Przykład organizacji kręgów nadlotniskowych - okólnik doradczy

W locie wg. przepisów VFR to pilot/dow. jest odpowiedzialny za separację od innego ruchu lotniczego zgodnie z prawem drogi.

Wszystkim pilotom polecamy zapoznanie się z okólnikiem doradczym ULC dot. budowy kręgu nadlotniskowego

Okólnik doradczy, dotyczy zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie standardowego kręgu nadlotniskowego w Polskiej Przestrzeni Powietrznej.

Ma na celu zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i procedury operacyjne dotyczące tych lotnisk, dla których nie zostały opublikowane procedury w AIP VFR lub gdzie nie funkcjonuje Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej (AFIS).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych rekomendowane są standardowe procedury operacyjne dla samolotów, mikrolotów, szybowców, śmigłowców i statków powietrznych lżejszych od powietrza operujących z lotnisk i terenów przystosowanych do startów i lądowań.

Proponowane jest również stosowanie standardowych procedur przy organizacji zrzutów skoczków spadochronowych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego ma nadzieję, że stosowanie zasad przedstawionych w niniejszym opracowaniu w odniesieniu do budowy kręgu nadlotniskowego oraz prowadzenia korespondencji radiowej, podniesie poziom bezpieczeństwa i usprawni wykonywanie operacji lotniczych.

Okólnik doradczy, dot. budowy kręgu nadlotniskowego dostępny jest na stronie ULC: http://bip.ulc.gov.pl/_download/komunikaty/personel_lotniczy/Okolnik_doradczy.pdf

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus