I listopadowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 2120/15 (PI, 01.10.2015 r., EPRG). Dotyczy: Niewłaściwej decyzji pilota szybowca SZD-54-2 Perkoz o lądowaniu na wprost rozłożonego „kwadratu” a nie na pasie lądowania, pomimo braku jakiegokolwiek ruchu na polu wzlotów i pasie lądowania. Braku decyzji pilota o ominięciu miejsca, w którym był zlokalizowany „kwadrat” szybowcowy i kontynuowanie dobiegu w kierunku przeszkód.. Informacja o zdarzeniu 2120/15

• 2175/15 (W, 08.10.2015 r., Kaniów, pow. bielski). Dotyczy: Zderzenia wiatrakowca Calidus z terenem podczas próby awaryjnego lądowania. Raport wstępny 2175/15


• 327/11 (I, 18.04.2011 r., Lotnisko Warszawa Babice). Dotyczy: Gwałtownego zwiększenia obrotów silnika, co w warunkach lądownia z bocznym wiatrem doprowadziło do utraty kontroli przez pilota nad samolotem ultralekkim Samba XXL i dotknięcia końcówką lewego skrzydła do ziemi. Informacja o zdarzeniu 327/11

• 1353/15 (I, 12.07.2015 r., EPKT). Dotyczy: Podcieku płynu hydraulicznego w zielonej instalacji hydraulicznej samolotu Airbus A-320-214 spowodowanego błędami w obsłudze wykonywanej przez organizację obsługową. Informacja o zdarzeniu 1353/15

• 1631/15 (I, 06.08.2015 r., EPGY). Dotyczy: Niewłaściwego przygotowania do lotu przez pilota samolotu Cessna 152, zarówno w fazie startu z pasażerem, jak i w fazie przelotu nawigacyjnego. Informacja o zdarzeniu 1631/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus