Przejdź do treści
Stanowisko kontroli Straży Granicznej na Lotnisku Chopina (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)
Źródło artykułu

W dyskusji w Senacie bez poprawek do zmiany Prawa lotniczego

Senatorowie podczas dyskusji w czwartek późnym wieczorem nie zgłosili nowych wniosków o charakterze legislacyjnym do ustawy Prawo lotnicze. Głosowanie w tej sprawie ma zostać przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Sejm uchwalił zmiany Prawa lotniczego oraz ustawy o Straży Granicznej dotyczące sprawdzania przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych we wrześniu tego roku. Nowym procedurom będą podlegać m.in. kontrolerzy ruchu czy pracujący w punktach handlowych na lotniskach.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów UE ws. ochrony lotnictwa cywilnego. Ustawa wskazuje zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych.

Nową kategorią osób, które będą podlegać sprawdzeniu przeszłości, będą osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska. Autorzy ustawy argumentowali, że doświadczenia ostatnich lat, np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli, wskazują, że właśnie te strefy są szczególnie narażone np. na akty terrorystyczne.

Nowe przepisy stanowią, że sprawdzana ma być też przeszłość wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie sprawdzeniu podlegają wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy w związku z pełnionymi obowiązkami posiadają czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego. Sprawdzeń ma dokonywać Straż Graniczna.

W OSR ustawy wskazano, że sprawdzeniom przeszłości podlegało ok. 39 tys. osób, a obecnie takie sprawdzenia wykonywane są co 5 lat. Po wejściu w życie nowych przepisów, rocznie rozszerzonym sprawdzeniom przeszłości będzie podlegać ok. 34–40 tys. osób, a przy uwzględnieniu funkcjonowania CPK – nawet ok. 50–60 tys. osób. Dodatkowo standardowym sprawdzeniom przeszłości w cyklu trzyletnim będzie podlegać ok. 7000 osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawdzenie przeszłości było powtarzane nie rzadziej niż co 5 lat. Nowela skraca te terminy do 3 lat w przypadku sprawdzenia standardowego oraz do 1 roku lub stałego monitoringu w przypadku rozszerzonego sprawdzenia przeszłości.

 

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony