Przepisy dotyczące opłat lotniczych niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny

Przepisy, na podstawie których Port Lotniczy Szczecin-Goleniów miał płacić za roczny nadzór i bieżącą kontrolę lotniska Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, są niezgodne z konstytucją - uznał w piątek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK jest ostateczny. Urząd Lotnictwa Cywilnego pobiera takie opłaty od lotnisk, które posiadają certyfikat. Szczeciński port ma taki dokument od 2003 r. Od tego czasu lotnisko nie zapłaciło żadnej kwoty z tego tytułu. Płatność taka ma wynikać z rozporządzenie resortu infrastruktury oraz prawa lotniczego.

ULC wezwał port do zapłacenia zaległych kwot wraz z odsetkami. Na grudzień 2008 r. było to ponad 2 mln zł - wynika z informacji przekazanych przez TK. Szczeciński port lotniczy nie zgodził się na zapłacenie tej sumy. Uzasadnił, że przepis rozporządzenia resortu infrastruktury w sprawie tych opłat, wydany na podstawie prawa lotniczego, jest niezgodny z konstytucją. Zdaniem portu, opłata ta ma charakter ryczałtu pobieranego niezależnie od tego, czy tego typu kontrola została przeprowadzona, czy też nie. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów. W ocenie sądu, wątpliwości wzbudziło m.in. ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty lotniczej za sprawowanie nadzoru. Ponadto opłata lotnicza, wymieniona w kwestionowanym przepisie, ma charakter ryczałtu pobieranego niezależnie od tego, czy kontrola została przeprowadzona, czy nie. Zdaniem sądu, przekracza to upoważnienie ustawowe ustawy Prawo lotnicze, co jest sprzeczne z konstytucją.

W ocenie sądu, opłata lotnicza w kwestionowanym przepisie wprowadza nową "daninę publiczną", a nie robi tego ustawa. Narusza to przepisy konstytucji.Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że punkt w rozporządzeniu ministra infrastruktury, mówiący o "opłacie rocznej za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska", jest niezgodny z konstytucją. "W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku" - powiedziała przewodnicząca składu sędziowskiego TK Maria Gintowt-Jankowicz.Jak powiedziała PAP po wyroku TK radczyni prawna z resortu infrastruktury Elżbieta Kamińska, wyrok ten oznacza, że w pracach legislacyjnych nad ustawą o prawie lotniczym należy umieścić przepis dotyczący opłaty za nadzór i kontrolę lotniska posiadającego certyfikat."

Trwają prace nad tą ustawą w Sejmie. Chodzi o wprowadzenie do niej dwóch zapisów, że ta opłata będzie miała charakter roczny i będzie płatna z góry" - powiedziała. Dodała, że od ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw, ULC nie będzie mógł pobierać takiej opłaty, do czasu wprowadzenia tego przepisu do ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny po zapoznaniu się z wyrokiem TK zdecyduje, czy szczecińskie lotnisko będzie musiało zapłacić ULC kwestionowaną kwotę. aop/ mki/ jra/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus

Komentarze

Teraz jeszcze żądają zwrotu kosztów delegacji służbowych, jak jadą na te nadzory. Chyba TK tez tym się zajmie, bo to jeszcze grubszymi nićmi szyte...

Chyba nie tylko Saddam. Rysio B podobno również tak uważał.

Świetnie, bardzo dobrze. Kasę chcieli a nic nie robili. Zero nadzory. Taką politykę wprowadził pan Saddam. Każdy kto wie o co chodzi będzie wiedział o kim mowa. A pan dyrektor Michał przytakiwał mu. Mam nadzieję, że zrobią z tym porządek.BRAVO TK.

To trochę perwersja, że mamy płacić aby ktoś nas tłukł