Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo lotnicze

Samolot na niebie - paragraf

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowela implementuje prawo unijne w zakresie m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, chodzi o ustawę z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, którą prezydent podpisał we wtorek.

"Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego" – czytamy na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP.

Jak napisano, w ustawie zostały wprowadzone "obszerne zmiany", które dotyczą między innymi zasad prowadzenia przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Ponadto, rozszerzony został katalog podmiotów podlegających kontroli prezesa ULC o użytkowników cywilnych statków powietrznych, użytkowników cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz członków personelu pokładowego.

"Wprowadzona została także możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych. Celem takich kontroli jest podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy prawa lotniczego, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W trakcie wykonywanej kontroli prezes urzędu będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, dokonać wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego, organizacji zgłaszających działalność oraz operacji specjalistycznych w przypadku stwierdzenia określonej nieprawidłowości" – czytamy.

Nowela powołuje Rzecznika Praw Pasażerów. Rzecznik będzie prowadził postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich miedzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym – w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów unijnych oraz między przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów. Zadaniem Rzecznika Praw Pasażera będzie umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania w celu rozwiązania przez nie sporu i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania a następnie zawarcie porozumienia.

Rzecznika Praw Pasażera będzie wyznaczał prezes ULC na okres pięciu lat spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

"Nowe rozwiązania porządkują i doprecyzowują także przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg statków powietrznych. Wprowadzono ograniczenie wskazujące limit 1900 godzin czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu w ciągu okresu rozliczeniowego wynoszącego rok kalendarzowy" - czytamy.

Jak dodano, określenie limitu na poziomie 1900 godzin dotyczy wykonywania wszystkich operacji lotniczych przez danego członka załogi lotniczej.

"Określono także dni wolne przysługujące członkom załóg statków powietrznych. Ponadto przepisy ustawy regulują czas pracy załóg śmigłowców oraz śmigłowców ratownictwa medycznego, zapewniając im 24 godziny wypoczynku. Uszczegółowiono zasady regulujące strefy i stawki opłat nawigacyjnych – wprowadzono w tym zakresie przepisy, zgodnie z którymi strefy opłat terminalowych są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu" – napisano.

Podpisana przez prezydenta nowela wprowadza zmiany w ustawach: z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w ustawie z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Zmiany dokonywane w tych ustawach stanowią konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowych regulacji w ustawie – Prawo lotnicze.

Nowela wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw TUTAJ.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus