Od północy możliwy wjazd cudzoziemców podróżujących drogą lotniczą z przesiadką w Polsce

Od północy możliwy jest wjazd cudzoziemców podróżujących tranzytem drogą lotniczą; osoby takie po przylocie do Polski mogą przebywać w kraju nie dłużej niż 24 godziny. Muszą też mieć bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w okresie 24 godzin - wynika z rozporządzenia MSWiA.

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Nowela rozszerzyła katalog cudzoziemców mogących wjechać na terytorium kraju spoza strefy Schengen o osoby podróżujące przez Polskę tranzytem drogą lotniczą.

Osoby takie - po przylocie do Polski - mogą przebywać na terytorium kraju nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski, licząc od momentu przylotu na jej terytorium.

Zgodnie z opublikowaną we wtorek nowelą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby takie zwolnione są również z obowiązku odbycia kwarantanny.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska

mchom/ agzi/ mark/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus