Nowela ustawy zwalniająca z podatku od nieruchomości grunty i budynki lotnisk z podpisem prezydenta

Hangar Aeroklubu w Elblągu, fot. info.elblag.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przewidującą zwolnienie z podatku od nieruchomości wszystkich gruntów, budynków i budowli na lotniskach użytku publicznego - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Jak podało biuro prasowe, prezydent ustawę podpisał w czwartek, 19 sierpnia br.

Nowelizacja przepisów była inicjatywą poselską. Jej celem jest jednoznaczne wskazanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze.

Według wnioskodawców dotychczasowe brzmienie przepisów było niejednoznaczne i można je było interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. W tej interpretacji podatkiem objęte byłyby zatem - w tym rozumieniu - pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Nowelizacja tę potencjalną niejasność usuwa.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. 

Źródło: PAP
comments powered by Disqus